Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

23 marca w auli Akademii im. Jana Długosza odbyła się ogólnopolska debata na temat ochrony danych osobowych. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o bezpieczeństwie danych w sieci.

Podczas debaty, z uczniami częstochowskich szkół oraz mieszkańcami miasta rozmawiali przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Cyfryzacji, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czy Fundacji FORCE.

Spotkanie służyło poszerzeniu wiedzy na temat ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z internetu, głównie w świetle nowych przepisów obowiązujących po 25 maja 2018r. (RODO). Uczestnicy omówili również ochronę danych osobowych w badaniach naukowych.

Debatę „Twoje dane-twoja sprawa” pod patronatem Prezydenta Częstochowy zorganizowały: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół, Technicznych, Gimnazjum nr 17, Akademia im. Jana Długosza, Młodzieżowa Rada Miasta i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.