Pawilon plażowy, przebudowa nabrzeża, rozbudowa plaży, kładka nad kanałem i pomosty, nowy parking, oświetlenie, monitoring oraz urządzona zieleń - to niektóre elementy realizacji strefy wypoczynku „Adriatyk”. Miasto podpisało umowę wartości prawie 8,3 mln zł z wykonawcą kolejnego etapu rewitalizacji Parku Wypoczynkowego „Lisiniec” w Częstochowie.

Umowę sygnowali 30 października w Urzędzie Miasta Częstochowy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przedstawiciele wyłonionej w przetargu częstochowskiej firmy PBP Przemysłówka S.A. - prezes zarządu Janusz Stępień  i wiceprezes Ryszard Oślizło. W spotkaniu uczestniczył także uzgadniający szczegółowy zakres prac zastępca prezydenta Jarosław Marszałek. 

Obecny kontrakt to kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem parku i przekształcaniem go w atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji częstochowian.

- W park Lisiniec inwestuje miasto, ale także sami mieszkańcy – np. głosując na zadania z budżetu obywatelskiego czy korzystając z organizowanych tu imprez, a częstochowscy przedsiębiorcy lokują tu kolejne atrakcje, np. w postaci parku linowego czy wake-parku. To świadczy o dużym zainteresowaniu tym miejscem – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. –Dlatego na tym etapie  prac chcemy wyposażyć park w te elementy, których dotychczas najbardziej w parku brakowało.

Prace związane z plażą i kąpieliskiem – umożliwiające ich funkcjonowanie oraz swobodny do nich dojazd – mają zostać zrealizowane do 1 czerwca przyszłego roku, natomiast całość inwestycji z budynkiem plażowym będzie sfinalizowana do 15 października 2018 roku.

Ciekawostką jest potwierdzony już uzgodnieniami z Urzędem Morskim w Słupsku zamiar dostarczenia do strefy wypoczynku „Adriatyk” prawdziwego nadbałtyckiego piasku w ilości ok. 1,8 tys. m sześciennych, co będzie stanowić ok. 3 tysięcy ton. Pozwoli to na wysypanie plaży na Lisińcu  warstwą piasku z Łebygrubości ok. 30 cm.

Projekt wpisuje się w program Kierunek Przyjazna Częstochowa, w ramach którego władze samorządowe chcą m.in. zwiększać możliwości i poprawiać standard aktywnej rekreacji w naszym mieście.

Równolegle z realizacją strefy wypoczynku „Adriatyk” trwać będą prace przygotowawcze do kolejnego etapu rewitalizacji Lisińca, związanego m.in. z kompleksowym zagospodarowaniem otoczenia zbiornika „Bałtyk”. 

Zakres prac w ramach budowy strefy wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec obejmie m.in.

- budowę parkingu (na ok. 130 pojazdów), wjazdu i wejścia na teren parku (od strony ul. Toruńskiej), placów, ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz ścieżek rowerowych;

- budowę budynku usługowego – pawilonu plażowego z zapleczem gastronomicznym – dla korzystających z kąpieliska przy zbiorniku „Adriatyk”, plaży i wszelkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej w parku; budynek będzie wyposażony także w węzeł higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenia dla ratowników i wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną;

- rozbudowę plaży i przebudowę nabrzeża, które m.in. zostanie umocnione gabionami, czyli elementami wzmacniającymi; w wyniku tych prac zmieni się obrys zbiornika – brzeg zostanie przesunięty; nad kanałem pojawi się kładka o konstrukcji żelbetowej, a także pomosty wodne i lądowe z drewna i kompozytu;
- postawienie wieżyczki obserwacyjnej dla ratowników;
- budowę nowego oświetlenia i montaż monitoringu;
- uzupełnienie przestrzeni o elementy małej architektury – dodatkowe ławki i kosze,
- nasadzenia nowych drzew i krzewów, które sprawią, że zmieni się ukształtowanie terenu; w ramach nowego urządzenia zieleni m.in. posadzone zostaną 102 drzewa (w miejsce 62 usuniętych – także z przyczyn zdrowotnych); nasadzenia mają stanowić spójną kompozycję z projektowanym układem architektoniczno-przestrzennym; zaprojektowana zieleń będzie mieć charakter uporządkowany, stanowiąc przejście pomiędzy strefą wypoczynkową podporządkowaną architekturze, a bujnie rozwiniętą roślinnością półnaturalną, stanowiącą główną tkankę tworzącą  szatę  roślinną  parku.

Projektanci i wykonawcy inwestycji:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowazostała przygotowana przezczęstochowską firmę
WITOLD RUDECKI ARCHITEKTONIKA.

Inwestorem zastępczym – zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem – został częstochowski Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy„PRIMEX”.

Wykonawcą zadania jest firmaP.B.P. Przemysłówka S.A.z Częstochowy.
Warto
ść zamówieniato  8.298.248,20 zł.

W ostatnich latach w parku Lisiniec m.in.:

- uporządkowano zieleń, zbudowano ścieżki spacerowe, postawiono ławki i kosze,
- zamontowano pomost i uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego przy zbiorniku Bałtyk,
- urządzono strzeżoną w sezonie letnim plażę  nad zbiornikiem Adriatyk,
- zbudowano skate park i plac zabaw dla dzieci, ustawiono betonowy stół do gry w piłkarzyki (częściowo w ramach zadań budżetu obywatelskiego),
- dzięki prywatnym firmom na terenie Lisińca można też korzystać m.in. z kortów tenisowych, wake-parku, pola do mini-golfa a także z parku linowego; jest też sezonowe zaplecze gastronomiczne.

W załączeniu wizualizacje dotyczące strefy wypoczynku "Adriatyk".