Już po raz piąty w Częstochowie - w Wielką Sobotę, 31 marca o godz. 11.00 - zostanie zorganizowane Śniadanie Wielkanocne dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia.

Spotkanie jest skierowane do osób starszych, samotnych i potrzebujących, przebywających na terenie miasta, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, uzależnionych.Jego inicjatorem jest Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

W naszej tradycji i kulturze święta kojarzą się z czasem spędzanym z rodziną, z najbliższymi. W życiu wielu osób, w tym seniorów, przychodzi taki moment, w którym z różnych przyczyn zostają sami.

Wzorem lat poprzednich Śniadanie Wielkanocne zostanie zorganizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29.

W programie spotkania m.in. spektakl teatralny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą”. O oprawę muzyczną zadbają mężczyźni ze schroniska „Adullam” i członkowie Klubu Abstynenta „Droga do wolności”. Po części artystycznej goście zasiądą do wspólnego śniadania, a na zakończenie otrzymają świąteczne paczki z żywnością.

To wielkosobotnie spotkaniema również drugi ważny cel – budowanie wrażliwości i uważności na osoby, które żyją obok nas – potrzebujące pomocy, choć nie zawsze o nią proszące - osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne, niezaradne życiowo.

„Śniadanie Wielkanocne” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy, honorowy patronat nad nim objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Organizację wspiera Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Świętego Barnaby, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz wolontariusze i społecznicy, w tym z grupy osób bezdomnych i uzależnionych trwających w abstynencji. Jednym z partnerów zaangażowanych w organizację spotkania jest także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Zapisy osób chętnych na śniadanie prowadzone są w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 – do wyczerpania miejsc (350).

Szczegóły na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
http://mops.czestochowa.pl/mops2/aktualnosci/w-sobote-sniadanie-wielkanocne-dla-osob-starszych-samotnych-i-potrzebujacych/

 

 

,,Zdjęcie ze Śniadania wielkanocnego 2017"