Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Taką nazwę będzie nosić – decyzją radnych – rondo przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ul. Drogowców. Roman Zych był jednym z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

Roman Zych (1898-1953) urodził się w Brzezinach Wielkich (obecnie Brzezinach Nowych) w gminie Poczesna. W 1919 roku, po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, jako 21-latek został wcielony do 9. Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład 3. Armii Władysława Sikorskiego. Brał udział w ważnej dla losów wojny bitwie z armią Siemiona Budionnego we wsi Stepankowice. W obliczu ogólnej paniki i odwrotu wojsk polskich, Zych – nie bacząc na intensywny ostrzał – zdecydował się zaatakować wojska bolszewickie, tym samym zachęcając Polaków do walki. Jego bohaterska postawa, za którą później został uhonorowany odznaczeniem Virtuti Militari, przyczyniła się do zatrzymania bolszewickiego natarcia.

Zmarł 25 lutego 1953 roku w Kawodrzy Górnej. Jest pochowany na cmentarzu Zacisze.  

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy, 6 grudnia radni przyjęli uchwalę o nadaniu imienia Romana Zycha jednemu z częstochowskich rond.

mb