Chcą zmieniać swoje otoczenie, bliskie jest im społeczeństwo obywatelskie, a do tego działają aktywnie. W październiku przy oddziałach eksploatacji ZGM TBS w Częstochowie swoją pracę rozpoczęły Rady Lokatorów. Dziś za mieszkańcami pierwsze spotkania.

Rady Lokatorów to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy dotąd nie mieli swojej reprezentacji. Obecnie działają w ramach Społecznej Partycypacji Lokatorów. Funkcjonują dobrowolnie i nieodpłatnie. Dzięki uczestnictwu w Radach mieszkańcy mogą konsultować, dyskutować, współdecydować, a tym samym brać udział w zarządzaniu zasobem komunalnym. Lokatorzy pomagają też w zaplanowaniu różnych inwestycji, dbają o ład przestrzenny, bezpieczeństwo i rozwój społeczny.

Na początku listopada w sześciu oddziałach eksploatacji miejskiej spółki odbyły się pierwsze spotkania Rad. W obradach uczestniczył między innymi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który przysłuchiwał się sprawom mieszkaniowym i problemom reprezentantów lokatorów.

- Cieszę się, że dzięki Radom Lokatoróów w ZGM powstaje prawdziwa platforma porozumienia i dialogu z mieszkańcami. To ważne, że i tutaj częstochowianki i częstochowianie będą mogli współdecydować o tym, co się wokół nich dzieje - powiedział prezydent - Jak ważna jest taka partycypacja społeczna nie trzeba nikogo przekonywać.

Podczas spotkań zgłoszono ponad 200 różnych postulatów, m.in. takich jak: naprawa chodników, zainstalowanie oświetlenia na podwórkach, uzupełnienie koszy i ławek, zagospodarowanie terenów zielonych, ogrodzenie placów zabaw, zadaszenie śmietników, budowa parkingów, wymiana drzwi do klatek, naprawa bądź uzupełnienie domofonów, przeprowadzenie termomodernizacji, naprawa elewacji, przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej niedokarmiania gołębi, instalacja tabliczek informacyjnych z numerami alarmowymi. Pojawiły się także inne ciekawe pomysły: od likwidacji barier architektonicznych do zagospodarowania hałd pokopalnianych i wprowadzenia programu badania piersi kobiet w przedziale wiekowym 19-49 lat. Radni Rady Lokatorów z dzielnicy Raków pozytywnie zaopiniowali też pomysł zorganizowania miejskiej zabawy sylwestrowej 2017 na Placu Orląt Lwowskich.

Wszystkie kwestie poruszane podczas spotkań nie pozostaną bez odpowiedzi. ZGM TBS chce wypracować takie rozwiązania, które będą satysfakcjonować lokatorów, a w przyszłości podniosą komfort ich życia jako mieszkańców.

Na potrzeby akcji promującej działalność Rad Lokatorów, ZGM TBS w Częstochowie przygotował spot informacyjny. Więcej informacji na temat funkcjonowania Rad Lokatorów można uzyskać w oddziałach eksploatacji ZGM TBS. Ich adresy znajdują się na stronie internetowej miejskiej spółki www.zgm-tbs.czest.pl.

AW, ZGM TBS