Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Współczesna rodzina” to główny temat III Forum dla rodziny, które 15 listopada odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Podczas tegorocznej edycji forum o najlepszych praktykach na rzecz rodzin dyskutowali członkowie organizacji pracujących z rodzinami w obszarze pieczy zastępczej, pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy, kuratorzy, sędziowie oraz przedstawiciele rodzin zastępczych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji działań miasta i organizacji pozarządowych na rzecz częstochowskich rodzin.

- Dobrej rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży nie jest w stanie zastąpić nikt, dlatego wszelkie działania z zakresu polityki państwa, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych powinny być skierowane na wspieranie rodziny w jej możliwie najbardziej naturalnym kształcie – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Główne tematy, jakie poruszali uczestnicy forum dotyczyły m.in. doskonalenia zawodowego kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracy nad kształtowaniem charakteru rodziny, kierunków polityki prorodzinnej, czy rodziny w systemie pomocy społecznej. W kolejnych wystąpieniach główne tematy prezentowali:

Bożena Borowiec – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ks. prof. Waldemar Woźniak – prof. nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katarzyna Napiórkowska – naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Adrian Kowalski – prezes Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA w Katowicach

Sylwia Jeruzalem-Tomalska – koordynator zatrudniona w Rejowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2 w Częstochowie

Organizatorem trzeciej edycji forum było Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny”. Wydarzeniu patronowali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, i Prezydent Częstochowy.