Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że został już ustalony harmonogram odbioru odpadów komunalnych na marzec.

Dostępne są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z posesji zamieszkałych oraz odpadów zbieranych od firm i instytucji.

Przypominamy, że funkcjonuje także Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym można bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe, jak choćby przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny czy farby i kleje. Punkt organizuje też bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych – jak meble, drzwi czy ramy okienne.     

Szczegóły w poniższych załącznikach.