Od poniedziałku aula I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego ma patronkę. Została nią Zofia Idzikowska - była nauczycielka i dyrektor szkoły.

Podczas uroczości nadania imienia odsłonięto tablicę upamiętniającą Zofię Idzikowską, a uczniowie I LO przybliżyli postać patronki w zaprezentowanym spektaklu teatralno-muzycznym. W uroczystości, która odbyła się 16 kwietnia,

uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, samorządu, społeczność szkoły oraz jej absolwenci.

 

Przypomnijmy, że w I LO im. J. Słowackiego od września 2016 roku trwają prace budowlane związane z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych.

Do tej pory zostały wymienione poszycia stropów nad parterem, I piętrem, drugą i trzecią kondygnacją i w obrębie poddasza. Zostały usunięte stare, okładziny podłogowe oraz sufitowe. Konstrukcja z belek stropowych każdej z tych kondygnacji, jak również więźba dachowa, zostały oczyszczone i zabezpieczone. Pomieszczenia wyposażono w nową instalację elektryczną wraz z energooszczędnymi źródłami światła oraz pomalowano.

W całym obiekcie wymieniono stolarkę, zakończono też prace brukarskie w rejonie wejścia głównego. 

W ramach prac, wyremontowano także szatnie, łazienki oraz dobudowano nową klatkę schodową. Przeprowadzono też remont sali gimnastycznej i sali widowiskowej.

Wartość robót to ok. 4 mln zł.

W ramach inwestycji, która zakończy się w listopadzie, zaplanowano jeszcze wydzielenie klatek schodowych ppoż, montaż klap oddymiających, wykonanie parkietu na parterze budynku, ukończenie prac remontowych w łazience na parterze oraz nasadzenie zieleni.

Zofia Idzikowska(1884 -1957)
Od czerwca 1921, dyrektor i nauczyciel w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Juliusza Słowackiego. Z jej inicjatywy został zawiązany przy szkole komitet rodzicielski, a w 1936 rozbudowano budynek szkoły. Od 1933 była dyrektorką Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego.

Idzikowska działała też społecznie, była członkiem m.in. zarządu Narodowej Organizacji Kobiet, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Społecznych w Częstochowie. Na początku lat 30-tych działała w sekcji szkolnictwa Obywatelskiego Komitetu Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych. W latach 1936-37 pełniła funkcję członka komisji rewizyjnej, a w latach 1938-1939 członka zarządu częstochowskiego koła Polskiego Białego Krzyża. We wrześniu 1939 z jej polecenia został ukryty majątek szkolny, a w piwnicy zamurowano bibliotekę szkolną chroniąc ją przed Niemcami. W styczniu 1940 weszła w skład Komitetu Niesienia Pomocy Jeńcom. Przez całą okupację organizowała tajne nauczanie. Wiosną 1941 otrzymała od Józefa Mendyka - kierownika Wydziału Szkolnictwa Tajnego Kuratorium radomsko-kieleckiego -  nominację na dyrektorkę tajnej szkoły średniej: gimnazjum i liceum im. Juliusza Słowackiego oraz gimnazjum i liceum im. Romualda Traugutta. Pomimo choroby nóg w różnych miejscach miasta prowadziła zajęcia z historii i języka niemieckiego na tajnych kompletach.

Po wojnie doprowadziła do reaktywowania szkoły i była jej dyrektorką do listopada 1952 roku, kiedy przeszła na emeryturę. Później pracowała jeszcze jako dyrektor administracyjny dwuletniej Państwowej Szkoły Felczerskiej w Częstochowie. Zmarła 3 marca 1957 w Częstochowie, pochowana została na Cmentarzu Kule. /informacja J. Sętowskiego ze strony http://absolwent.traugutt.net//

Na zdjęciu: tablicę upamiętniającą Zofię Idzikowską odsłonili wspólnie dyrektor I LO Małgorzata Kaim, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego zastępca Ryszard Stefaniak.