Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, jakie wprowadziła Kapituła konkursu w regulaminie. Do najważniejszych można zaliczyć możliwość zgłaszania przez wnioskodawcę jednej propozycji w każdej z kategorii oraz zmianę liczby kategorii, dodano również dwie nowe. Obecnie można zgłaszać kandydatury w sześciu kategoriach:
- Edukacja i Kultura,
- Samorządność i Przedsiębiorczość,
- Sport i Turystyka,
- Polityka Społeczna,
- Wydarzenie Roku,
- Osobowość Roku, Instytucja Roku.
 

Kandydatów - mogą to być osoby fizyczne jak i prawne -  zgłaszają:
-    radni powiatu częstochowskiego,
- wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin i miast z terenu powiatu częstochowskiego,
-    organizacje pozarządowe, realizujące zadania na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego,
-    laureaci poprzednich edycji.
 
Wnioski można składać do dnia 30 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok. nr 3).

Regulamin można pobrać ze strony: www.czestochowa.powiat.pl - baner Statuetki Starosty Częstochowskiego – pliki do ściągnięcia.