W najbliższy czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Porządek obrad:
 

 

1.                   Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                   Przedstawienie porządku obrad.

4.                   Powołanie sekretarzy obrad.

5.                   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                   Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                   Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent  starosta K. Smela.

8.                   Interpelacje i zapytania radnych.--

9.                   Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu  częstochowskiego w 2017 roku, referent powiatowy lekarz weterynarii E. Stachowiak, do wglądu w biurze rady).

10.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 3/XXX/2018, zał.1, zał.2, zał.3, zał.4

11.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 4/XXX/2018, objaśnienia, WPF, wykaz przedsięwzięć

12.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu  wspierania  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”,referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 1/XXX/2018, uzasadnienie, program.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Olsztyn zadań z zakresu zarzadzania drogami publicznymi w zakresie wykonania budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta gm. Olsztyn, referent dyrektor PZD B. Zalewska,  druk nr 5/XXX/2018.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Kłomnice zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1029 S w m. Pacierzów ul. Częstochowska na wysokości działki gminnej nr ewidencyjny 270 gm. Kłomnice,referent dyrektor PZD B. Zalewska, druk nr 6/XXX/2018.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 7/XXX/2018, strona tytułowa, uzasadnienie, załącznik.

16.               Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 2/XXX/2018.

17.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

19.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

20.               Zamknięcie XXX Sesji Rady Powiatu.

 
 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.