Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
- Posługa, misja, służba, powołanie –to słowa, którymi określano pracę pracowników pomocy społecznej podczas spotkania zorganizowanego z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. Tegoroczne uroczystości odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Wzięli w nich udział szefowie i pracownicy  gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz prowadzonych przez powiat domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Przybyli również przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz radni powiatowi.W imieniu władz powiatu gości powitał starosta częstochowski Krzysztof Smela. Podziękował on pracownikom pomocy społecznej za ich trudną pracę na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Zaznaczył, że realizacja zadań związanych z pomocą społeczną jest dla władz powiatu niezwykle ważna, czego wyrazem są m.in. kwoty  przekazywane na utrzymanie placówek pomocy społecznej (ponad 20 mln zł rocznie) i stałe podwyższanie ich standardów. Z zadowoleniem stwierdził, że pod względem warunków panujących dziś w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, powiat częstochowski dorównuje standardom obowiązującym w krajach zachodnich. Goście mieli okazję przekonać się o tym podczas zaproponowanego przez dyrektor Domu Alicję Grzegorczyk zwiedzania placówki i rozmów z jej mieszkańcami.

Odpowiedzialny za pomoc społeczną wicestarosta Henryk Kasiura przybliżył zebranym okoliczności towarzyszących ustanowieniu w Polsce Dnia Pracownika Socjalnego i poinformował, że w naszym powiecie funkcjonują 3 domy pomocy społecznej i 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto pieczę zastępcza sprawuje 111 rodzin opiekujących się 150 dziećmi. Łącznie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej powiatu częstochowskiego zatrudnionych jest 275 osób, w tym 77 pracowników socjalnych. Ponadto w 16 gminnych ośrodkach pomocy społecznej zatrudnionych jest 161 osób, w tym 63 pracowników socjalnych.

Starosta K. Smela wraz z wicestarostą H. Kasiurą i dyrektor PCPR w Częstochowie Katarzyną Buchajczuk wręczył zasłużonym pracownikom listy gratulacyjne. Otrzymali je m.in. dyrektorzy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, a także dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych AV w Częstochowie Bogdan Knapik oraz przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury radna powiatowa Marianna Dziura.

Uroczystość uświetnił swoim występem  Zespół „Rodzina” z Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, który przedstawił inscenizację pt. „I Bóg dał mi ręce”.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.