Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Poparcie 19 radnych (3 wstrzymało się od głosu) uzyskał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.

Do najważniejszych założeń budżetu można zaliczyć :
- dochody ogółem: 98 936 084 zł,
- wydatki ogółem: 97 196 949 zł,
- nadwyżka w kwocie 1 739 135 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu
 
Zarówno projekt budżetu jak i wieloletniej prognozy finansowej zyskał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Budżetu i Mienia Powiatu. Został uznany za kompletny i nie budzący zastrzeżeń.
 
Radni wysłuchali przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w roku 2016. Na  terenie powiatu stacja badająca zanieczyszczenie powietrza mieści się w Złotym Potoku i w jej obszarze w mijającym roku odnotowano minimalna poprawę. Stężenie roczne pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 25 ug/m³(wartość dopuszczalna to 40). Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń normy pyłu zawieszonego oraz benzopirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Emisja ta występuje ze zróżnicowanym natężeniem zależnym od temperatury i warunków meteorologicznych związanych z bezwietrzną pogodą i brakiem opadów. Jakość rzek i cieków wodnych jest dobra, jednak w kilku miejscach wymaga poprawy, główne ze względu na zbyt duże ilości nawozów stosowanych przez rolników. W czterech miejscach: Blachowni, Hutkach, Kłomnicach i Kruszynie zmierzono poziom pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100kHz do 3 gHz. W każdej z tych lokalizacji natężenie pola elektrycznego nie przekroczyło zalecanej normy.
Na zakończenie wszystkim obecnym życzenia złożyli Przewodniczący Andrzej Kubat i Starosta Krzysztof Smela.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.