Wczoraj na terenie całego kraju prowadzone były działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa w szczególności pieszych i rowerzystów. Na częstochowskich drogach w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci drogówki swoją uwagę w szczególności skierowali na pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego.

Podczas akcji nadzorem objęte były miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Policjanci zwracali także uwagę czy kierujący nie usiłują w stosunku do pieszych stosować „prawa silniejszego”, np. wymuszać pierwszeństwa na przejściu.

W działaniach brało udział łącznie 50 częstochowskich policjantów. W trakcie akcji stróże prawa nałożyli 131 mandatów oraz zastosowali w 7 przypadkach pouczenie na kierujących pojazdami silnikowymi oraz 32 mandaty i 11 pouczeń za wykroczenia popełnione przez pieszych. Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez pieszych należało przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. W przypadku kierujacych pojazdami odnotowano aż 58 wykroczeń za nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.