Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Policjanci z częstochowskiej drogówki, podobnie jak stróże prawa w całym kraju, prowadzili wczoraj kontrole w ramach akcji „Smog”. Główną ideą działań była kontrola jak największej ilości samochodów w celu wyeliminowania tych pojazdów, których jazda po drogach stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego.

We wczorajszych działaniach „Smog” zaangażowani byli policjanci z wydziałów ruchu drogowego z wszystkich komend powiatowych i miejskich policji w całym kraju. Główną ideą ogólnopolskiej kampanii było ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery, szczególnie poprzez ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów, w tym uszkodzeń i wadliwego działania układu wydechowego lub nieprawidłowej pracy silnika.

Stróże prawa reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Działania te pozwoliły na wyeliminowanie z ruchu drogowego na częstochowskich drogach 15 ze 167 kontrolowanych pojazdów, które okazały się niesprawne technicznie.