Zmiana lokalizacji przystanków MPK na ul. Rejtana od 29 lutego
Mieszkańcy ulicy Rejtana oraz użytkownicy komunikacji miejskiej, proszę zwrócić uwagę! Zmiany w lokalizacji przystanków autobusowych linii nr 23 stają się faktem. Rozpoczęte prace budowlane wymuszają tymczasowe przesunięcie przystanków, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pasażerom.
  1. Od 29 lutego 2024 r. przystanki autobusowe linii nr 23 przy ulicy Rejtana zostaną tymczasowo przeniesione.
  2. Przesunięcie jest spowodowane pracami budowlanymi w rejonie przystanków ARCHIWUM PAŃSTWOWE.
  3. Nowe, tymczasowe lokalizacje przystanków znajdą się po południowej stronie kładki, bliżej elektrociepłowni Fortum.
  4. Przystanki zostaną przesunięte o około 120-150 metrów względem ich dotychczasowych pozycji.
  5. Zmiany obowiązywać będą do odwołania, a ich celem jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podróżnych.

Przebudowa ulicy Rejtana wprowadza istotne zmiany w codzienną logistykę mieszkańców oraz osób korzystających z miejskiej komunikacji autobusowej. Wprowadzone przesunięcie przystanków linii nr 23 jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpiecznego dostępu do środków transportu w trakcie trwających prac. Tymczasowa relokacja przystanków, choć może wydawać się niewielkim przesunięciem na mapie miasta, jest krokiem niezbędnym do utrzymania płynności i bezpieczeństwa podróży dla pasażerów.

Niech ta zmiana będzie przypomnieniem o dynamicznej naturze miejskiego krajobrazu, który poddawany jest ciągłym przemianom w trosce o komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Chociaż drobne niedogodności mogą się pojawić, cel, jakim jest bezpieczeństwo i dostępność komunikacji miejskiej, pozostaje priorytetem. Dla wielu z nas, codzienna podróż do pracy czy szkoły będzie teraz nieco inna, ale jednocześnie bezpieczna i zgodna z planem miasta, mającym na uwadze dobro wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.

Informacje o wszystkich zmianach i aktualizacjach można uzyskać bezpośrednio z informacji Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli, który dba o to, aby przepływ informacji do mieszkańców był jak najbardziej płynny i zrozumiały.


Na podst. Urząd Miasta Częstochowy