MONITORING STANU RZEK W MIEŚCIE
Deszczowa ofensywa nie odpuszcza – Częstochowa podnosi gotowość przeciwpowodziową!
  • Wzmożona czujność w związku z przekroczeniem poziomów ostrzegawczych na rzekach.
  • Zabezpieczenia przeciwpowodziowe pod szczególnym nadzorem prezydenta miasta i służb kryzysowych.
  • Miejskie inwestycje odwodnieniowe – skuteczna tarcza przed żywiołem.
  • Nowoczesny system monitoringu rzek i syreny alarmowe czuwają nad bezpieczeństwem.

Jeszcze niedawno spokojne wody rzek przemieniają się w potencjalne zagrożenie dla mieszkańców Częstochowy. Ostatnie dni przyniosły nasilone opady, które wymogły na władzach miasta podjęcie działań mających na celu ochronę przed możliwymi skutkami powodzi. Prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, angażuje się osobiście w kontrolę przygotowań, a służby miejskie pracują na pełnych obrotach, aby zapewnić bezpieczeństwo i szybką reakcję na rozwijającą się sytuację.

Wśród działań prewencyjnych warto wskazać na zaangażowanie Wydziału Ochrony Środowiska, który skrupulatnie sprawdza stan rowów melioracyjnych. Działania te są niezbędne, aby zapewnić odpowiedni przepływ nadmiaru wód i zminimalizować ryzyko lokalnych zalewów czy podtopień. Co więcej, miasto może pochwalić się nowoczesnym sprzętem przeciwpowodziowym oraz systemem monitoringu rzek, który pozwala na bieżące śledzenie ich poziomu i stanu technicznego infrastruktury ochronnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 2021 roku sprawuje nadzór nad tym zaawansowanym systemem, co stanowi o jego wysokiej jakości i efektywności działania.

Kwestią istotną dla mieszkańców jest również fakt, że lokalne władze nie spoczywają na laurach, kontynuując inwestycje odwodnieniowe. W ostatnich latach zrealizowano kilka dużych projektów, których koszt wyniósł blisko 60 mln zł. Dzięki nim udało się skutecznie zabezpieczyć przed zalaniem obszary takie jak: Grabówka, Kiedrzyn i Północ. To wszystko sprawia, że Częstochowa staje się coraz bardziej odporna na kaprysy natury.

Miasto stale pracuje również nad rozwojem infrastruktury odpowiedzialnej za odporność na powodzie. Władze zabiegają o wsparcie ze strony państwowej spółki Wody Polskie, która mogłaby wesprzeć realizację projektów związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych. To pokazuje, że strategia przeciwpowodziowa Częstochowy jest procesem ciągłym i wymaga stałej troski oraz inwestycji.

O ile sytuacja w mieście obecnie pozostaje stabilna, służby miejskie nie tracą czujności i podkreślają, że konieczna jest ciągła weryfikacja sytuacji. Dzięki sprawdzonym procedurom i zaangażowaniu odpowiednich służb, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej nawet w obliczu gwałtownych zmian pogodowych. Częstochowa demonstruje, jak poprzez systematyczne działania i inwestycje można zwiększyć bezpieczeństwo przed nieprzewidywalnymi siłami natury.


Źródło: Urząd Miasta Częstochowa