Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Pracownicze programy kapitałowe – w jaki sposób generują korzyści?

Odkładanie pieniędzy na przyszłość jest bardzo dobrym podejściem. Dzięki temu w przypadku niespodziewanych sytuacji będziemy dysponowali pewną rezerwą środków. Pomóc w tym mogą nam chociażby pracownicze programy kapitałowe. Na czym polega uczestnictwo w nich?

Pracownicze programy kapitałowe – czym tak naprawdę są?

Obecnie każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może dołączyć do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to specjalny program, który działa od 2019 roku. Członkostwem są objęci wszyscy pracownicy między 18. a 54. rokiem życia. Są oni automatycznie zapisywani do programu, chyba że złożyli pracodawcy rezygnację. Obecnie PPK jest wciąż w fazie wdrażania. Do tej pory dołączyły do niego firmy, które zatrudniają przynajmniej 20 osób. Od 1 stycznia 2021 dołączą do tej grupy pozostałe podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych. Pracownicze programy kapitałowe pozwalają więc odkładać pieniądze na jesień życia. Gdy ukończymy 60. rok życia, będziemy wówczas mogli zdecydować o tym, w jaki sposób je wykorzystamy.

Pracownicze programy kapitałowe – jak gromadzimy środki na swoim koncie?

Wpłaty w ramach PPK są dokonywane nie tylko przez nas. Pracownik co miesiąc odprowadza 2% swojej pensji i może dobrowolnie przekazać na ten cel kolejne 2%. To samo może uczynić pracodawca. On przekazuje co miesiąc 1,5%, które może według uznania powiększyć o kolejne 2,5%. Chęć oszczędzania docenia również państwo. Na początek przygody z PPK każdy otrzymuje 250 zł. W każdym roku oszczędzania państwo dorzuca do naszego konta kolejne 240 zł. Więcej o tym przeczytasz na tej stronie https://mateusz-kluk.pl/pracownicze-programy/. W ten sposób osoba zarabiająca najniższą krajową, może liczyć w ciągu roku na oszczędności rzędu co najmniej 1582 złotych. Przez wszystkie lata pracy można więc odłożyć na konto naprawdę pokaźną sumę. Zgromadzonych środków nie będziemy jednak mogli wypłacić za jednym razem. Aby uniknąć konieczności uiszczenia podatku od zysków kapitałowych, państwo proponuje wypłatę 25% sumy. Reszta zaś będzie wypłacana uczestnikowi PPK co miesiąc przez 10 lat. Dzięki temu możemy znacząco zwiększyć swoją emeryturę.