Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

List skierowany do dyrektorów częstochowskich placówek oświatowych przypomina o bezwzględnej konieczności stosowania się do reżimu sanitarno-higienicznego w kontekście zakażeń pojawiających się wśród szkolnego personelu.

W podpisanym przez odpowiedzialnego m.in. za sferę oświaty zastępcę prezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka piśmie czytamy m.in.: ,,pracujemy w dynamicznie rozwijającej się epidemii, dlatego też bardzo ważne są przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa Sars-Cov-2, zwłaszcza w środowisku wychowania i nauczania.”

W liście jest mowa m.in. o tym, że kierujący placówkami oświatowymi są uprawnieni do wprowadzenia wymogu noszenia maseczki ,,w każdym miejscu i sytuacji, gdy wymaga tego bezpieczeństwo własne, nauczyciela lub pracownika placówki oraz bezpieczeństwo uczniów.”

Z pełną treścią listu można zapoznać się w załączniku poniżej.    

 

u góry: zdjęcie poglądowe