Walka z terroryzmem jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania, dlatego tak ważne jest uświadamianie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się wiedza i doświadczenie, jakie przekazali funkcjonariusze częstochowskiej komendy pracownikom Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

W czwartek rozpoczął się cykl szkoleń dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie realizowany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Celem spotkań jest wypracowanie dobrych praktyk i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i reagowania w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych.

Zgromadzeni mieli okazję przyswoić sobie wiedzę na temat samego pojęcia terroryzmu, a także jego rodzajów i sposobów zwalczania. Najważniejszy zakres informacji dotyczył jednak konkretnych sytuacji zagrożeń i sposobów postępowania w razie ich zaistnienia. Na szkoleniu wszyscy obecni obejrzeli film przygotowany przez jedną ze szkół średnich przy współpracy z byłymi policjantami, symulujący sytuację wtargnięcia napastników do budynku szkoły, tak aby realnie odzwierciedlić postępowanie w przypadku zaistnienia takich zdarzeń.

Na zakończenie spotkania asp.szt. Wojciech Bożek, policjant z 20-letnim doświadczeniem z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, przekazał zebranym najważniejsze uwagi właściwego zachowania się w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego, które poparł przykładami z codziennej służby.

  • znak logo rozpoznania minersko-pirotechnicznego
  • grupa osób na auli na telebimie wyświetlone informacje policjant który mówi do mikrofonu
  • grupa osób na ali, którzy patrzą na monitor
  • policjant skierowany przodem do grupy osób na auli