Kolejna debata z cyklu  "Kultura/ Przeciw/ Przemocy" zorganizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi odbyła się 26 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Uczestników powitała dyrektor stowarzyszenia Ewa Lichterowicz. Poruszane zagadnienia dotyczyły traumy związanej z kryzysem, różnych form przemocy – przemocy domowej, zaniedbania, stalkingu, hejtu, lobbingu, gaslightingu, alienacji rodzicielskiej, także w kontekście prawnym. Rozmawiano o dylematach pracy w interwencji kryzysowej, o tym czy przemoc ma płeć, kto jest ofiarą, a kto sprawcą.
Debata miała charakter otwarty, a wątpliwości próbowali rozwiać psycholog, pedagog, interwent kryzysowy Dominika Miedzińska-Golczyk; psycholog, interwent kryzysowy Jarosław Jabłoński; adwokat Długosz-Kowalska. Debatę prowadziła Lilianna Ociepa-Kaźmirek, przewodnicząca Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

Spotkanie wpisuje się w trwającą właśnie międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, która w Częstochowie odbywa się pod hasłem „Świeć przykładem – reaguj na przemoc”.

Debata odbyła się w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama” i została sfinansowana przez Ministerstwo oraz Urząd Miasta Częstochowy.