Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 10 kwietnia miał nieoczekiwanego gościa.

Najlepsze życzenia od mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lelowie złożyła dyrektor Alicja Grzegorczyk. Wszyscy obecni otrzymali również pamiątkowego "zajączka". 
Serdecznie dziękujmy!