W Akademii Jana Długosza, odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa”.

Projekt zainicjowałaby przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Specjalnych nr 28 składał się z ośmiu niezależnych, różnorodnych etapów. Były to warsztaty renowacji elementów architektury w Galerii Ni’Finn, odwiedziny Golgoty Jasnogórskiej Jerzego Dudy-Gracza, wizyta w Muzeum Wyobraźni Tomasza Sętowskiego, wykład „Matka Boska Częstochowska. Cudowny obraz – tajemnica nie tylko dla naukowców”, wycieczka miejska – Modernistyczna Częstochowa, gra edukacyjna on-line, gra miejska „Śladem częstochowskich murali” i właśnie konferencja podsumowująca projekt, która odbyła się 29 maja.

Wzięli w niej udział przedstawiciele 20 częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podsumowano wszystkie podjęte działania oraz wręczono nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego oraz gier odbywających się w trakcie trwania projektu. Uczestnicy konferencji wysłuchali ponadto prelekcji o naszym mieście, które przygotowali Aleksandra Janikowska-Perczak, kierownik częstochowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Hubert Wąsek, prezes częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna prac nadesłanych na konkurs „Nieodkryte miejsca Częstochowy”.

Projekt „CZĘSTOsięCHOWA – Nieodkryta Częstochowa” został objęty honorowym patronatem prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Łukasza Konarzewskiego oraz Rektor Akademii im. Jana Długosza dr hab. prof. Anny Wypych-Gawrońskiej.

 

Na podstawie informacji nadesłanych przez Zespół Szkół Technicznych