Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

29 kwietnia w murach V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza odbyło się uroczyste spotkanie wieńczące aż trzy konkursy historyczne dla młodzieży, poświęcone pamięci o Katyniu oraz powstaniom śląskim w kontekście Częstochowy.  

Multimedialny Konkurs Historyczny „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich” został zorganizowany przez Urząd Miasta oraz Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Miał na celu upamiętnienie powstań śląskich w kontekście historycznych związków z Częstochową i częstochowianami, a jego adresatami były uczennice i uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ich zadaniem było przygotowanie prac multimedialnych na temat częstochowian zaangażowanych w działania powstańcze w latach 1919-1921.

Gości uroczystości powitała dyrektor szkoły Małgorzata Witek. Naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski podkreślił szczególną rangę zrywów niepodległościowych – jednej z najpiękniejszych kart w polskich dziejach.

Drugim konkursem był VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu ,,W tablicach katyńskich pamięci zapisane”. Odbył się pod patronatem prezydenta Częstochowy, a został zorganizowany przez Wydział Edukacji UM oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Zespołem Szkół Technicznych. Konkurs ma już stałe miejsce w kalendarzu częstochowskich imprez historycznych – ma za zadanie przypomnieć fakty związane ze zbrodnią katyńską.  

Z kolei „Dęby Katyńskie w Częstochowie” to projekt zorganizowany przez Wydział Edukacji UM oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia. Chodziło w nim o pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni sprzed 81 lat oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec polskiej przeszłości i tradycji. W tej części spotkania głos zabrał zastępca prezydenta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak. Przekazał też na ręce dyrekcji szkoły pamiątkową flagę.

Całość poprowadziła młodzież liceum ,,Mickiewicza”, która recytowała także wiersze „Guziki” Z. Herberta oraz „Idą powstańcy…” nieznanego autora. Zabrzmiały piosenki oddające atmosferę tamtych czasów – „Miejmy nadzieję” do słów A. Asnyka i „Znam ja jeden śliczny zamek” nieznanego autorstwa.

Opiekunkami merytorycznymi były nauczycielki V LO – Dorota Magacz, Beata Wołowiec i Iwona Karlak.