Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Jak informuje Wojewódzkie Biuro Spisowe, rachmistrzowie mogą przeprowadzać wywiady bezpośrednio u respondentów – użytkowników gospodarstw rolnych – lub przez telefon. 

Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października istnieje  możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych – z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną respondent wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje go o możliwości udziału w spisie w formie wywiadu telefonicznego.

Jeśli rachmistrz ma informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do wywiadu bezpośredniego rachmistrz zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanego przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości rachmistrza, jego dane można potwierdzić dzwoniąc na infolinię spisową (22) 279 99 99 lub za pośrednictwem strony internetowej  https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są też na stronie https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/
 


na podst. informacji Wojewódzkiego Biura  Spisowego  w Katowicach