Seniorzy z województwa śląskiego mogą skorzystać ze specjalnej linii telefonicznej, oferującej wsparcie psychologiczne i koordynację pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

SENIOR-FON działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Tel. 32 5065640

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

TERAPEUTYCZNA - wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

INTERWENCYJNA - gdzie można zgłosić konkretny problem. Konsultanci podejmą działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).

Usługę uruchomił Samorząd Województwa Śląskiego. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.