3. edycja seminarium społecznej odpowiedzialności biznesu – tym razem  wokół technologii i ich wpływu na środowisko naturalne –  odbędzie się 26 lutego w Hotelu Arche.   

Seminarium CSR (Corporate Social Responsibility) ma promować aktualne trendy w odpowiedzialnym biznesie oraz wspierać dialog między różnymi sektorami życia gospodarczego. Temat tej edycji – ,,Nowoczesne technologie a środowisko naturalne” – jest ważny z punktu widzenia aktualnych dyskusji na temat wpływu przedsiębiorstw na ekosystem. Zmieniają się wymagania i regulacje prawne dotyczące tego obszaru; biznes dojrzewa także do podejmowania decyzji służących interesom społecznym, włączając się w działania sprzyjające zmniejszaniu niekorzystnych efektów działalności gospodarczej na środowisko.

Spotkanie przeznaczone jest w szczególności dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, świata nauki, przedsiębiorców lokalnych oraz przedstawicieli otoczenia biznesu. Zaproszeni eksperci przedstawią zagadnienia dotyczące styku nowoczesnych technologii i ochrony środowiska. Spróbują m.in. odpowiedzieć na pytanie o to, czy technologie, automatyzacja i robotyzacja odciążają pracowników od żmudnych obowiązków czy też powodują  rosnące zagrożenia. W programie zaplanowano panel dyskusyjny, panel ekspercki wokół wpływu innowacyjnych rozwiązań na środowisko, dyskusje na temat współpracy biznesu i ekonomii społecznej oraz warsztat „Ekologia w biznesie”. Będzie okazja do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, co ma pomóc w zapoznaniu się z praktycznymi aspektami omawianych kwestii.

Podsumowany będzie również projekt współpracy międzysektorowej „Uczmy się wzajemnie: JOWES – Przedsiębiorstwa Społeczne  –  Wydział Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej”. W programie jest też wręczenie certyfikatów studentkom i studentom kierunku ,,Design i zarządzenie projektami” oraz przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych.  

Seminarium – które odbędzie się w Hotelu Arche przy ul. Oleńki 20 – organizuje Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wspólnie z partnerami – Wydziałem Polityki Społecznej i Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju UM Częstochowy.


poniżej – pełny program seminarium
na zdjęciu: zeszłoroczne seminarium CSR