Bezpieczeństwo mieszkańców Częstochowy to wspólne zadanie Policji, ale także innych umundurowanych formacji m.in. takich jak Straż Miejska. Dlatego policjanci z częstochowskich komisariatów od 01 października razem ze strażnikami miejskimi w ramach wspólnych działań pełnią służbę patrolową, podejmują interwencje, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Od lat policjanci ruchu drogowego i prewencji oraz strażnicy miejscy wspólnie prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne, mające bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszym rejonie.

Tym razem w ramach współpracy od 01 października 2019 roku na drogach Częstochowy można spotkać patrole mieszane. Policjanci z komisariatów pełnią służbę patrolowo - interwencyjną wspólnie ze strażnikami miejskimi. Podczas codziennej służby podejmują liczne interwencje, reagują na popełniane wykroczenia, zatrzymują osoby poszukiwane, a także sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Wszystko po to, aby każdy mieszkaniec mógł czuć się bezpiecznie.

Warto podkreślić, że wspólne patrole bezpośrednio wpływają na ogólną liczbę patroli na terenie miasta, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Mamy nadzieję, że taka współpraca przyniesie wymierne efekty.

Działania zostały zainicjowane przez Wydział Prewencji KMP w Częstochowie przy współpracy z kierownictwem Straży Miejskiej w Częstochowie.