Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Faktem jest, że w naszym kraju jest zarejestrowanych aż kilka tysięcy firm ochroniarskich. Niektóre to spore ogólnokrajowe przedsiębiorstwa, a inne natomiast – mniejsze lokalne spółki. Co ciekawe, ostatnimi czasy dochodzi do wielu konsolidacji między konkurencją. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości, na rynku zostaną tylko duże korporacje oraz dobrze wyspecjalizowane firmy, które działają lokalnie.

Kwestia koncesji i ubezpieczenia

Bez względu na to, z jaką firmą ochroniarską mamy do czynienia, zawsze upewnijmy się czy posiada ona koncesję. Jest to dokument, który wydać może jedynie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Aby każde biuro ochrony mogło funkcjonować, wymagane jest także wykupienie specjalnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

Sposób zatrudniania pracowników firmy ochrony

Tak jak i w każdej branży, tutaj też spotkamy się z przedsiębiorstwami, które zatrudniają swoich pracowników „nie do końca legalnie”. Dla usługobiorcy, który nie jest tego świadom, będzie to oznaczało bardzo atrakcyjną stawkę za zabezpieczenie terenu. Pamiętajmy jednak o tym, że nie jest to zgodne z prawem, a dodatkowo narażamy się na to, że usługi nie będą wysokiej jakości. Zanim jeszcze podpiszemy umowę, poprośmy agencję ochrony mienia o listę obiektów, którymi się zajmuje co pozwoli nam porozmawiać z ich personelem. Zapytajmy o sposób ich zatrudnienia i terminowość wypłat. Możemy nawet zażądać deklaracji, która dotyczy formy zatrudniania pracowników oraz zaświadczeń o tym, że nie dochodzi do zalegania z płatnością podatków.

Możliwość kontaktu z agencją ochrony

Nieustanny kontakt z agencją ochrony w Warszawie, którą wybraliśmy będzie bardzo ważny. Szczególnie, kiedy zostanie już podpisana umowa. Powinna być wyznaczona konkretna osoba, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie rozmów i korespondencji. Najczęściej jest to kontakt telefoniczny, uzupełniany wiadomościami e-mail. Zadbajmy o to, aby była to osoba dyspozycyjna, która będzie w stanie natychmiastowo reagować na zgłoszenia klienta. Nie można dopuścić o tego, że firmy ochroniarskie nie będą w ogóle reagować. Zapis o cykliczności spotkań warto zawrzeć w umowie.

Weryfikacja i nadzór nad pracującymi w ochronie

Każda agencja ochrony stosuje narzędzia, które pozwalają na dozór personelu, który powinien wypełniać swoje obowiązki. Możliwością są specjalne patrole inspektorskie kontrolujące pracę podczas trwania dyżurów. Ich liczbę i częstotliwość, wypada uzgodnić z biurem ochrony.

Ciekawym sposobem jest wykorzystanie elektronicznego systemu obchodów – ochroniarz posiada specjalny czytnik, z którym powinien znaleźć się w odpowiednim momencie. Informacje na ten temat zazwyczaj przechowuje się w systemie, po czym po pewnym czasie są one archiwizowane i analizowane przez stację monitorowania. Specjalnie przygotowane oprogramowanie bada ścieżki obchodów i w momencie, kiedy jest ona niewłaściwa, inspektorzy nadzorujący są o tym powiadamiani. Niektóre firmy ochroniarskie w Warszawie, zdecydowały się na jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązanie i wyposażają swoich pracowników, które dodatkowo pozwalają kontrolować pozycje ochroniarza w czasie rzeczywistym. Jest to przede wszystkim zwiększenie weryfikacji, czy obowiązki są wypełniane, ale też szansa zwiększenia bezpieczeństwa. Jako, że mamy do czynienia z ciągłym rozwojem technologii, można spodziewać się, że tego typu udogodnień będzie wprowadzanych jeszcze więcej i będą jeszcze skuteczniejsze.

Biuro ochrony – czego powinniśmy od niego wymagać?