Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

22 osób liczy skład kolejnej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy. 17 kwietnia, podczas spotkania w Urzędzie Miasta, nowi członkowie grupy odebrali powołania.

Podczas spotkania zdano sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji, funkcjonującej w latach 2015-2019. Efektem sprawozdania było wskazanie podstawowych kierunków działań, które powinny być realizowane w najbliższych latach. Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak wręczył podziękowania za dotychczasową działalność ustępującemu zespołowi i wręczył powołania członkom nowego składu. Wybrano też zarząd zespołu. Przewodniczącym został Daniel Zych, a wiceprzewodniczącymi Karolina Bednarek i Sylwia Polańska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to powoływana przez prezydenta grupa fachowców, zajmująca się m.in. diagnozą problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym oraz interweniowaniem w przypadku występowania zjawisk patologicznych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

SKŁAD ZESPOŁU:

  1. Karolina Bednarek – Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,

  2. Joanna Biczak – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,

  3. Joanna Blukacz – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie,

  4. Monika Borkowska-Dłużniak – CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie,

  5. Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,

  6. Andżelika Dmitruczuk - Sąd Okręgowy w Częstochowie,

  7. Alina Gruszka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,

  8. Zbigniew Jadczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,

  9. Halina Jaros – Sąd Rejonowy w Częstochowie,

  10. Elena Karpuszenko – Stowarzyszenie abstynenckie „Północ” w Częstochowie,

  11. Piotr Kidawa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,

  12. Anna Nocuń – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie,

  13. Katarzyna Piaskowska – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,

  14. Monika Pohorecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,

  15. Sylwia Polańska – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH,

  16. Dorota Sikora – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,

  17. Magdalena Tomczyk – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie,

  18. Agata Tutajewicz – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie,

  19. Edyta Widawska – Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej,

  20. Agata Wierny – Urząd Miasta Częstochowy,

  21. Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,

  22. Daniel Zych – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

łs