Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych powierzenia obowiązków na stanowiskach kierowniczych w podległych komendach. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki w Katowicach delegował do czasowego pełnienia służby i powierzył pełnienie obowiązków dotychczasowemu I zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Dariuszowi Kiedrzynowi na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.

Podinsp. Dariusz Kiedrzyn służbę w policji pełni od 1998 roku. Karierę rozpoczął od służby prewencyjnej, a od 2003 roku realizował zadania z zakresu służby kryminalnej. Od 2006 roku piastował stanowiska kierownicze w komisariatach: IV, III, II i I w Częstochowie. W 2014 roku powołano go na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego w Częstochowie, a od 2015 roku do chwili obecnej wykonywał swoje obowiązki na stanowisku I zastępcy Komendanta Miejskiego w Częstochowie.

Po prawie 21 latach służby w Częstochowie, od 16 lutego 2019 roku będzie czasowo pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.

W dniu dzisiejszym I zastępca Komendanta Miejskiego podczas spotkania z kadrą kierowniczą częstochowskiej komendy i podległych komisariatów podziękował za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w podejmowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy i powiatu.

  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji
  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji
  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji
  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji
  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji
  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji
  • Zmiana na stanowisku kierowniczym w częstochowskiej policji