Częstochowscy policjanci przeprowadzili działania „Bezpieczny pieszy”. Akcja prowadzona była na terenie całego województwa. Jej celem było zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Mundurowi nałożyli 29 mandatów.

Wczoraj częstochowscy policjanci przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy.

Podczas działań 9 stróżów prawa nałożyło 28 mandatów na kierujących pojazdami mechanicznymi. 4 kontrolowanych kierowców zostało pouczonych. Najwięcej wykroczeń dotyczyło przekraczania prędkości w obrębie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze reagowali też dwukrotnie wobec pieszych. Na jednego z nich nałożyli mandat karny, drugi został pouczony. Wykroczenia dotyczyły przechodzenia w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowania się do sygnalizacji świetlnej.