Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Sam urządzaj swoje miasto. Całe miasto to twój dom…Pod takim hasłem wystartowała pierwsza w Polsce kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców miast, realizowana wspólnie przez samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich, w tym także Częstochowę. Inicjatorzy akcji zachęcają mieszkańców do uczestniczenia w zarządzaniu swoimi miastami i kształtowania najbliższego otoczenia.

W inicjatywę włączyło się ponad 70 miast ze Związku Miast Polskich. Do większego angażowania się w życie małych ojczyzn namawiają zarówno metropolie, jak większe i mniejsze miasta. W akcji biorą udział m.in.: Poznań, Kraków, Rzeszów, Opole, Tychy, Bielsko-Biała, Rybnik, Ełk, Kartuzy, Kołobrzeg, Sandomierz oraz Częstochowa. Ponieważ każde miasto ma swoją wersję głównego przesłania kampanii, Częstochowa zachęca: Sam urządzaj Częstochowę. Całe miasto to twój dom.

Działania edukacyjne

W ramach kampanii przygotowano spot filmowy, plakaty, infografiki, a także stronę internetową, która jest dostępna pod adresem www.miasta.pl   

Strona przypomina w czytelny sposób o zadaniach i zasadach funkcjonowania samorządów lokalnych. Zachęca jednocześnie do korzystania z możliwości uczestnictwa we współdecydowaniu o sprawach miasta, m.in. poprzez udział w wyborach samorządowych, konsultacjach społecznych, budżecie obywatelskim, konsultacjach planistycznych, w pracach rad dzielnic czy organizacji pozarządowych. 

Częstochowa w ostatnich latach sukcesywnie poszerza możliwości wspólnego „urządzania miasta”. Oprócz wymienionych instrumentów może się pochwalić także np. lokalną inicjatywą mieszkańców, inicjatywą uchwałodawczą, przekazywaniem zadań organizacjom trzeciego sektora, tworzeniem partnerstw na rzecz aktywności lokalnej, szerokim wsparciem podmiotów ekonomii społecznej czy stałymi konsultacjami ze środowiskiem gospodarczym. Dlatego miasto włącza się w kampanię ZMP, licząc na pozytywne efekty wspólnej prosamorządowej akcji.    

Oprócz większej aktywności społecznej i obywatelskiej, chodzi także o propagowanie idei samorządności, wspólnoty samorządowej oraz zwiększanie świadomości na temat roli samorządu lokalnego, będącego najbliżej mieszkańców i w bezpośredni sposób dbającego o ich życiowe potrzeby. 

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów kampanii Sam urządzaj swoje miasto będą towarzyszyły działania public relations skierowane do mediów o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.
Za przygotowanie kampanii odpowiada Fabryka Komunikacji Społecznej.

Co wynika z badań?

Badania pokazują, że zaledwie jedna trzecia Polaków jest zainteresowana życiem publicznym, natomiast 20-25% w ogóle się nim nie interesuje. Według analizy CBOS bezpośredni kontakt z urzędnikiem w jakiejś sprawie dotyczącej społeczności lokalnej (poza załatwieniem własnych spraw w urzędzie) w ciągu roku ma zaledwie 8% Polaków. Jedną z głównych przyczyn niskiej partycypacji społecznej jest brak przekonania o możliwości wpływania na rzeczywistość. Polacy uważają, że nie mają przełożenia na losy kraju. Ci, którzy w badaniach potwierdzają, że taki wpływ mają, przyznają jednocześnie, że z niego nie korzystają.

- Często deklarujemy, że doceniamy samorząd. Według CBOS, w 2017 roku, 73% mieszkańców pozytywnie oceniło działania samorządów lokalnych. Uważamy równocześnie, że nasz wpływ na sprawy lokalne jest większy niż na sprawy kraju. Jednak postawa większości z nas jest spójna ze stwierdzeniem: demokracja fajna sprawa, bylebym nie musiał nic robić  – komentuje Joanna Nowaczyk, koordynator kampanii w Związku Miast Polskich.

Start kampanii – przed Dniem Samorządu 

Nieprzypadkowo projekt Sam urządzaj swoje miasto zainicjowano w pod koniec maja, tuż przed Dniem Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja. Święto samorządu upamiętnia pierwsze wybory odrodzonego samorządu w 1990 roku.

W Częstochowie inauguracja kampanii ZMP dodatkowo zbiega się ze startem naboru wniosków w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 

Spot promujący kampanię dostępny jest pod adresem:

www.czestochowa.pl/data/films/sam_urzadzaj_swoje_miasto.mp4

M.in. na podstawie materiału Związku Miast Polskich.

W załączeniu przykłady materiałów graficznych towarzyszących kampanii.