Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie realizuje szereg równoległych zadań służących podwyższeniu komfortu i bezpieczeństwa podróżowania oraz poprawie estetyki miasta.

Realizowane zadania można podzielić na pięć głównych modułów:

  • Odtwarzanie oznakowania poziomego – realizowane na terenie całego miasta (linie, przejścia dla pieszych, oznakowania skrzyżowań itp.), proces rozpoczął się w kwietniu i potrwa do połowy czerwca. Odtworzeniu poddawana jest większość z ok. 90 tys. metrów kwadratowych powierzchni oznakowania poziomego w mieście.

  • Remonty cząstkowe nawierzchni ulic – rozpoczęły się kilka tygodni temu i potrwają do końca sezonu budowlanego (w załączniku zestawienie ulic, na których już zrealizowane zostały prace i te zaplanowane do interwencji w najbliższym czasie, lista będzie rozszerzana w miarę dodatkowych potrzeb i środków, którymi MZDiT będzie dysponować na ten cel).

  • Czyszczenie słupków sygnalizacji świetlnej i słupów oświetleniowych z dzikich reklam – na odświeżone powierzchnie naklejone zostały informacje o zakazie plakatowania.

  • Czyszczenie i naprawy wiat przystankowych – dotyczy wszystkich 387 wiat przystankowych w Częstochowie (zarówno autobusowe jak i tramwajowe). Firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym zrealizuje w tym roku oprócz trwającego, jeszcze jeden cykl czyszczenia i napraw infrastruktury przystankowej (jesienią tego roku). Ponadto przed szczytem pielgrzymkowych będą podejmowane działania interwencyjne w tym zakresie.

  • Oczyszczanie nawierzchni ulic, placów, parkingów i przejść podziemnych – po zakończeniu pozimowych porządków, w ostatnich dniach rozpoczęła się realizacja oczyszczania dróg, placów, parkingów i przejść podziemnych pozostających w zarządzie MZDiT w ramach tzw. stałego utrzymania. Jest to element usługi w ramach umowy podpisanej w bieżącym roku z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Dzięki umowie Częstochowa ma zapewnione zimowe i letnie utrzymanie miasta wykonywane specjalistycznym sprzętem (do 2020 roku). W porównaniu do roku ubiegłego w tym sezonie zostanie zwiększona częstotliwość letniego czyszczenia części ulic, placów, parkingów i przejść podziemnych. Większość prac wykonywana jest wieczorami i w porach nocnych.

Poniżej charakterystyka i zakres działania na przykładach:

- ulice – w stałym utrzymaniu pod względem oczyszczania pozostaje blisko 200 ulic na terenie Częstochowy, częstotliwość ich oczyszczania w sezonie wiosenno-letnim w zależności od rejonu miasta waha się od 1 do 12 cykli w miesiącu

- place – w stałym utrzymaniu pozostają place o łącznej powierzchni blisko 22 tys. m2, częstotliwość oczyszczania dla każdego placu to 12 cykli w miesiącu

- przejścia podziemne – w stałym utrzymaniu pozostają przejścia podziemne o łącznej powierzchni blisko 3 tys. m2, częstotliwość cyklu oczyszczania dla każdego w zależności od rejonu miasta waha się od 2 do 12 cykli w miesiącu

- parkingi – w stałym utrzymaniu pozostaje 37 parkingów na terenie całego miasta o łącznej powierzchni ponad 38 tys. m2, częstotliwość cyklu oczyszczania dla każdego w zależności od rejonu miasta waha się od 1 do 12 cykli w miesiącu.

Wymienione działania są elementem realizowanego od kilku lat Programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.