Zapraszamy uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności” na konferencje w dniach 25.10.2017r.  lub 26.10.2017r.


Program konferencji
 

Godz.

Temat

Imię i nazwisko prelegenta

Instytucja

10.00
 

Wymogi uprawy poszczególnych roślin
metodami ekologicznymi,
Małgorzata Dawid Chrzęstek
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

10.30

 
 

Znaczenie dla środowiska naturalnego,
wzbogacenie bazy pożytkowej dla pszczół
(wczesnych pożytków, późnych pożytków),
Sylwia Mucha

11.00

Przerwa
 
 

11.20

Borówka amerykańska - praktyczne rady,
Władysław Boratyn
Producent

11.40

 
 

Znaczenie prozdrowotne roślin uprawianych
metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci (przydomowy jagodnik jako przydomowa apteka, źródło witamin),
 
Izabela Pijanowska
 
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

12.00

 

 
 

Zagospodarowanie zbiorów
( wykorzystanie) na świeżo i przetwarzanie
owoców,  konserwacja itp.
 
Urszula Bartkowiak
 
 
12.30

Test zdobytej wiedzy