UM Częstochowa: Widzisz przemoc wobec dzieci? Reaguj!
W ostatnich dniach w lokalnych środkach komunikacji miejskiej pojawiły się nowe infografiki zachęcające do reagowania na przemoc wobec dzieci. To ważna inicjatywa, która ma na celu zwiększenie świadomości na temat problemu i promowanie aktywnego przeciwdziałania takim sytuacjom. Dowiedz się, jak można skutecznie interweniować i gdzie szukać wsparcia.

Infografiki w tramwajach i autobusach: "Widzisz przemoc? Reaguj!"

W tramwajach i autobusach pojawiły się nowe grafiki z hasłem "Widzisz przemoc? Reaguj!", mające na celu zaangażowanie społeczne w walkę z przemocą wobec dzieci. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców, że przemoc w żadnej formie, w tym kar cielesnych, nie jest akceptowalna.

Według raportu fundacji "Dajemy dzieciom siłę", aż 43% badanych nie jest świadomych zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci, który obowiązuje od 2010 roku. Co więcej, niemal połowa ankietowanych mylnie uważa, że taki zakaz nie istnieje.

Badania na temat przemocy wobec dzieci

Z badań wynika, że 8 na 10 osób w ciągu ostatniego roku widziało, jak ktoś w ich otoczeniu stosuje przemoc fizyczną lub werbalną wobec dziecka. Mimo to, większość z nich nie podjęła żadnej interwencji. To pokazuje, jak ważne jest edukowanie społeczeństwa na temat potrzeby reagowania na przemoc.

Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans, podkreśla: "Zwrócenie uwagi komuś, kto w naszej obecności krzyczy na dziecko, wyzywa je, szarpie czy bije, jest jasnym sygnałem, że nie ma zgody na przemoc. To ostrzeżenie dla sprawcy, ale i komunikat do całego otoczenia."

Wychowanie bez przemocy to odpowiedzialność społeczna

Oczywiście, wychowanie dziecka to przede wszystkim odpowiedzialność rodziców i opiekunów. Jednak, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo dziecka, odpowiedzialność spoczywa na całym społeczeństwie. W miejscach publicznych, jak i w prywatnych przestrzeniach, nie możemy być obojętni na krzywdę wyrządzaną najmłodszym.

Warto podkreślić, że przemoc to nie tylko fizyczne bicie, ale również szarpanie, krzyki, obrażanie czy poniżanie dziecka. Wszystkie te formy wpływają negatywnie na jego dobrostan, poczucie bezpieczeństwa i godność.

Jak reagować na przemoc wobec dzieci? Praktyczne wskazówki

Jeśli jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka, możemy zareagować na kilka sposobów:

  • Podejdź i spokojnym tonem zapytaj, czy możesz w czymś pomóc. Czasem samo nawiązanie kontaktu wzrokowego może załatwić sprawę.
  • Powiedz spokojnie i stanowczo, co widzisz. Na przykład: "Widzę, że szarpie Pani dziecko. Nie wolno tego robić."
  • Zaproponuj rozwiązanie. Można powiedzieć coś w stylu: "Rodzicielstwo to trudna sprawa. Ale to nie usprawiedliwia Pani/a zachowania wobec dziecka. Wiem, gdzie znajdzie Pan/i odpowiednie wsparcie."

Dostępne wsparcie i kontakt w sytuacjach kryzysowych

W sytuacjach, gdy mamy pytania, wątpliwości lub potrzebujemy wsparcia, mamy do dyspozycji kilka miejsc:

  • Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej - 34 366 31 21 (czynne całą dobę)
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Kopernika 4 - 34 311 70 52, 34 311 70 53
  • Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21 - 34 370 74 97
  • Częstochowski Telefon Zaufania - 192 88 (z telefonu stacjonarnego) lub 34 192 88 (z telefonu komórkowego)

W sytuacjach kryzysowych, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka, należy natychmiast dzwonić na Policję pod numer 112 lub 997.

Nie bądźmy obojętni. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony dzieci przed przemocą i zapewnienia im bezpiecznego środowiska do życia i rozwoju.


Na podst. Urząd Miasta Częstochowa