Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej

Fundusz remontowy jest pewną pulą pieniędzy zebraną przez członków wspólnoty mieszkaniowej przeznaczoną na pokrycie kosztów większych remontów i inwestycji w częściach wspólnych nieruchomości. Choć utworzenie takiego funduszu nie jest obowiązkowe, to jednak prawie zawsze jest uchwalane przez wspólnotę.

Fundusz remontowy a ustawa

Mogłoby się wydawać, że szczególnych przepisów dotyczących funduszu remontowego należy szukać w ustawie o własności lokali. Nic bardziej mylnego. Takie pojęcie w przepisach nie występuje, a dokument mówi jedynie o konieczności ponoszenia wydatków zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w tym: remontów i bieżącej konserwacji. Inaczej jest w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – tutaj fundusz remontowy został wpisany do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Fundusz remontowy wspólnot jest więc swoistą kalką, która ułatwia gromadzenie środków na niezbędne do przeprowadzenia remonty. Jego uchwalenie wymaga jednak jednomyślnej zgody wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości. W pewnych przypadkach, szczególnie przy małych wspólnotach mieszkaniowych, fundusz może nie być powoływany, jednak trzeba się liczyć z koniecznością jednorazowych wpłat dość sporych sum w przypadku konieczności przeprowadzenia remontu lub modernizacji.

Fundusz remontowy – na co może być przeznaczony?

Co do zasady, środki zgromadzone na funduszu remontowym mogą być przeznaczone jedynie w celu wykonania większych remontów i modernizacji w częściach wspólnych nieruchomości. Mogą więc zostać użyte w przypadku naprawy:

  • dachu,
  • piwnic,
  • elewacji budynku,
  • wentylacji ogólnej budynku,
  • klatki schodowej.

Nie mogą być użyte do remontu danego lokalu, nawet jeśli stan mieszkania wpływa na część wspólną nieruchomości. Przykładem jest chociażby wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu lokalu – wymaga ingerencji w elewację budynku i system wentylacyjny, ale koszt powinien ponieść właściciel mieszkania.

Ile wynosi fundusz remontowy?

Wiele zależy od stanu i wieku samej nieruchomości oraz jej lokalizacji. Przy starszych budynkach ustala się wyższą składkę, bo i konieczność przeprowadzenia remontów występuje częściej. Jej wysokość zależy jednak od samych właścicieli. Nowo wybudowane mieszkania w Częstochowie mogą mieć uchwaloną stawkę 30 groszy od metra kwadratowego, kiedy stare i przedwojenne kamienice we Wrocławiu – 75 groszy lub nawet złotówkę. Trzeba pamiętać, że fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej jest naliczany właśnie od metrażu, co sprawia, że właściciel ponosi koszt proporcjonalny do wielkości swojego lokalu. Wynika to z ustawy o własności lokali, która mówi, że wydatki i ciężary przypadają w stosunku do posiadanych udziałów w nieruchomości.

Fundusz remontowy jest zależny od uchwały podjętej przez wspólnotę mieszkaniową. Ma to zarówno zalety, jak i wady. Ustawa nie wprost zalicza fundusz do kosztów ponoszonych przez zarząd, a te są już dość dokładnie sprecyzowane. Z racji swojego charakteru powinien być on jednak traktowany nieco inaczej, co czasem może być przyczyną zaognienia konfliktów sąsiedzkich.