Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, grupa miast sanktuariów Shrines of Europe prezentuje wystawę zdjęć z podróży papieża do Altötting, Częstochowy, Einsiedeln, Fatimy, Loreto, Lourdes i Mariazell – głównych ośrodków pielgrzymkowych Europy.

Jak wszystko w czasach pandemii, także tę ekspozycję można oglądać wirtualnie. Potrwa do 18 czerwca.

Jan Paweł II sam siebie nazywał Papieżem Pielgrzymem, podczas swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki do 130 krajów na całym świecie.
Zawsze odwiedzał sanktuaria maryjne, podkreślając swoje oddanie Maryi i jej szczególną rolę w życiu Kościoła i swoim własnym. W Częstochowie, jako papież, był sześciokrotnie.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, Miasta Sanktuaria Europy („Shrines of Europe”) postanowiły uczcić to wydarzenie opracowując i udostępniając on-line wystawę fotografii z podróży Ojca Świętego do Altötting, Częstochowy, Einsielden, Fatimy, Loreto, Lourdes i Mariazell.

Grupa „Shrines of Europe” - z inicjatywy Częstochowy - zawiązała współpracę już w 1996 roku. Wówczas Altötting, Częstochowa, Fatima, Loreto i Lourdes podpisały list intencyjny o wielostronnej współpracy miast będących ośrodkami kultu religijnego. Jej głównym celem była wzajemna promocja, wymiana doświadczeń dotyczących pielgrzymowania i turystyki. W 2004 roku do „Shrines of Europe” przyjęto austriackie Mariazell, a w 2017 roku dołączyło szwajcarskie miasto Einsiedeln.

W marcu 2019 r. w Ourem postanowiono, że grupa formalnie zawiąże stowarzyszenie, co pozwoliłoby m.in. na utworzenie Europejskiego Szlaku Kulturowego Miast Sanktuariów pod auspicjami Rady Europy. To ułatwiłoby w przyszłości pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze unijne i programy krajowe), co z kolei przełożyłoby się na szerszy zakres działań stowarzyszenia.
Od prawie ćwierć wieku swojej działalności grupa podejmuje wiele przedsięwzięć służących wzajemnej promocji, wymianie doświadczeń, organizuje wspólne wydarzenia, m.in. konferencje, debaty, wystawy. Wspólnie prezentuje się na targach turystycznych i kongresach.

Planuje się, że stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w Ourem (Portugalia) jeszcze w 2020 roku w obecności przedstawicieli wszystkich członków-założycieli (7 miast sanktuariów).
W przyszłości do stowarzyszenia dołączą zainteresowane miasta sanktuaria zarówno z Europy, jak i spoza kontynentu europejskiego.

Więcej informacji na temat działalności Shrines of Europe:
•    www.shrines-of-europe.com
•    www.facebook.com/shrinesofeurope

Wystawa dostępna jest tutaj