Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W dniu 14 maja 2020 roku w siedzibie Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie obyło się uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Miejskiego przez Pana st.bryg. mgr inż. Jarosława Piotrowskiego. Podczas uroczystości funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy podziękowali za wspólną wieloletnią służbę.

Pan st.bryg mgr inż. Jarosław Piotrowski pełnił służbę w częstochowskiej straży pożarnej od 1985 roku. Podczas długoletniej służby zajmował szereg kierowniczych stanowisk a od 2016 roku kierował Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W trakcie pełnienia służby w Komendzie Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wielokrotnie dowodził akcjami ratowniczo - gaśniczymi, podejmował skuteczne działania mające na celu ciągłe doposażanie częstochowskiej straży w nowoczesny sprzęt. Dbał o poprawę warunków socjalno-bytowych w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie aby spełniały jak najwyższe standardy i normy.

Z dniem 18 maja 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak powierzył st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych planów zarówno służbowych jak i prywatnych.

Dziękujemy.