Ekovita Sp. z o.o zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni. Kolejny projekt ułatwia m.in. dostęp do diagnostyki i profilaktyki. Oba są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dwóch projektach realizowanych przez Ekovitę Sp. z o.o.  mogą wziąć udział kobiety (w wieku 50-59 lat) i mężczyźni (50-64 lat) aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia. Muszą też mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie.

Szczegóły poniżej oraz na stronie

Ekovita Sp. z o.o. prowadzi Centrum Rehabilitacji Ekovita przy ul. Klasztornej 23 w Częstochowie.

 

Projekty Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej oraz Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.