Funkcjonariusze wydziału prewencji mając na uwadze powszechność zjawiska cyberprzemocy, rozmawiali z uczniami na temat negatywnych skutków hejtu.

Policjanci z wydziału częstochowskiej prewencji poprowadzili wykłady  dla młodzieży z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie. Spotkanie to dotyczyło cyberprzestępczości, cyberprzemocy i praw człowieka. Uczniowie mogli między innymi dowiedzieć się jakie są niezbywalne prawa każdego z nas, jakie zjawiska w Internecie są nielegalne oraz  jakie są sposoby zabezpieczenia się przed sieciowymi przestępcami i konsekwencjach łamania czyichś praw.

Ponadto funkcjonariusze poinformowali o konsekwencjach prawnych jakie grożą za wykorzystywanie czyjegoś wizerunku w sieci, wbrew jego woli oraz poniżania innych w sieci. Dodatkowo pouczali uczniów, jak uchronić się przed skutkami tych negatywnych zjawisk.