W nocy z 13 na 14 lutego odbywało się ogólnopolskie liczenie bezdomnych. W Częstochowie było ich  351.

Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzono w placówkach o charakterze instytucjonalnym (m.in. noclegownia, ogrzewalnia, schroniska, ośrodki wsparcia, placówki medyczne, zakłady karne) – gdzie przybywało 316 osób – oraz w miejscach poza placówkami instytucjonalnymi (m.in. miejsca niemieszkalne, altany, pustostany) w których naliczono 35 osób.

Podczas badania przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe było uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Wynik ten pozwala na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska.
Analiza wykazała, że na terenie Częstochowy przebywa 351 osób. Znaczna część badanych (aż 81%) to mężczyźni. Przeważająca liczba osób bezdomnych jest wieku między 41 a 60 rokiem życia. Większość ma wykształcenie zawodowe oraz podstawowe, 6 osób podało wykształcenie wyższe.


Z analizy ankiet wynika, że osoby bezdomne, jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazują:
•    kobiety: konflikt rodzinny, przemoc domowa, rozpad związku oraz eksmisja, wymeldowanie z mieszkania.
•    mężczyźni: eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, konflikt rodzinny, uzależnienie od alkoholu, rozpad związku.

Głównym źródłem dochodu osób bezdomnych są zasiłki z pomocy społecznej (37%), zbieractwo (15%), renta/emerytura (14%), żebractwo (7%). Bez dochodu pozostaje 23% osób bezdomnych.
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co 2 lata. W Częstochowie od 2012 r. odbywa się corocznie ze względu na wojewódzkie badanie, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim. Poprzednie badanie (wojewódzkie) odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie Częstochowy przebywało 371 osób bezdomnych.

Koordynatorem badania w jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Współrealizatorami są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa, m.in. Straż Miejska, Policja (dwa patrole przeprowadziły wraz ze streetworkerami badanie w miejscach niemieszkalnych i poza instytucjami), organizacje pozarządowe, streetwokerzy, placówki służby zdrowia, areszt śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, izba wytrzeźwień.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.