Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany na stanowiskach kierowniczych w Muzeum  Częstochowskim i Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Ze stanowiska dyrektora Muzeum Częstochowskiego odejdzie Janusz Jadczyk - z dniem 31 grudnia 2017 roku wygasa umowa o zarządzanie tą instytucją kultury, zawarta z nim w 2014 roku na okres 3 lat. Janusz Jadczyk kierował Muzeum od maja 2003 roku.

Na stanowisku dyrektora zastąpi go Tadeusz Piersiak, dotychczasowy dyrektor Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, który właśnie w Muzeum Częstochowskim rozpoczynał swoją pracę zawodową po ukończeniu studiów.

Prowadzeniem Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” zajmie się Robert Jasiak, animator kultury, organizator wielu wydarzeń i projektów kulturalnych, kierujący do końca 2017 roku Referatem Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

Tadeuszowi Piersiakowi i Robertowi Jasiakowi władze miasta powierzyły pełnienie obowiązków dyrektorów wspomnianych instytucji do czasu zakończenia procedury ich powołania, zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Tadeusz Piersiak jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, animatorem kultury, dziennikarzem, od lutego 2014 dyrektorem OPK „Gaude Mater.
W swojej pracy zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji zawsze związanych z promowaniem kultury w mieście i regionie. Był m.in. kierownikiem kina „Relax”, gdzie prowadził zajęcia Młodzieżowej Akademii Filmowej; współtwórcą DKF „Lech” przy Wojewódzkim Domu Kultury; współpracował z najstarszym DKF w Polsce - „Rumcajsem”; w 1988 roku doprowadził do powstania w naszym mieście Ośrodka Kultury Filmowej (jednego z pierwszych w Polsce), którego został szefem; pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kultury; współorganizował Noce Teatralne „Messis”.

W 1991 roku nawiązał współpracę z powstałym w Częstochowie oddziałem Gazety Wyborczej, gdzie przez kilkanaście lat zajmował się sprawami kultury. Przez krótki okres był też redaktorem naczelnym periodyku kulturalnego „Aleje 3”.

Organizował przeglądy muzyczne; był pomysłodawcą redakcyjnej galerii „Wejściówka” oraz współzałożycielem wielu stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych Częstochowy; zasiadał w gremiach opiniujących działalność kulturalną miasta. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za działalność kulturalną; m.in.  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi dla kultury polskiej” i przez Prezydenta Częstochowy medalem „Merentibus” dla szczególnie zasłużonych dla miasta.

Robert Jasiak ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie z tytułem magistra administracji publicznej. W latach 2011-13 pracował w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. Od 2015 roku jest pracownikiem Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy odpowiedzialnym za organizację miejskich wydarzeń kulturalnych.
W czerwcu 2017 r. zaczął pełnić obowiązki kierownika Referatu Kultury.

W 2012 roku stworzył projekt „Wspieraj Kulturę” mający na celu szeroko rozumianą promocję czytelnictwa. W ramach projektu odbywały się akcje zbierania książek, koncerty oraz spotkania literackie. Z czasem organizowane wydarzenia zaowocowały powstaniem portalu wspierajkulture.info, gdzie umieszczane są recenzje, wywiady oraz zapowiedzi literackie. 

Obecnie współpracuje z wieloma polskimi wydawnictwami. W tym roku nawiązał kontakt z magazynem literacko–kryminalnym „Pocisk”, w którym publikowany jest cykl wywiadów „Kwestionariusz Ości”.