Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomina, że kombatanci i inne osoby uprawnione będące w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa tego Urzędu.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegóły dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie: www.kombatanci.gov.pl

Jednocześnie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w 2018 roku nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowych realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych, wynikających z zapisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomina, że  – na mocy zapisów tej samej ustawy– kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności tych przeznaczonych dla kombatantów. Tych kwestii dotyczą także znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej, które weszły w życie w listopadzie 2017 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o kontynuacji porozumienia z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej mogą korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale na preferencyjnych warunkach.

Od 31 sierpnia 2015 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ,,Ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.” Na mocy tej ustawy uprawnieni mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły związane z uzyskaniem statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasadami ubiegania się o wsparcie znajdują się na stronie www.kombatanci.gov.pl. Zarówno świadczenie, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, na mocy tej ustawy, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej – choćby uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Samorząd terytorialny może z kolei udzielać uprawnionym pomocy w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. 

Na podstawie informacji z Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych