Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Inwestycje służące rekreacji, więcej środków na rozwój i utrzymanie zieleni miejskiej, szeroka oferta kulturalna w stulecie odzyskania niepodległości – to zapowiedzi prezydenta miasta związane z realizacją programu Przyjaznej Częstochowy, zapisane  w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Tworzeniu przyjaznego miasta służą oczywiście różne zadania zapisywane corocznie w miejskim budżecie, ale zdaniem władz Częstochowy – oprócz tworzenia strategicznych projektów infrastrukturalnych czy realizacji dużych przedsięwzięć społecznych – pora obecnie na położenie większego nacisku na jakość życia w przestrzeni miejskiej, przyjemne otoczenie i kreowanie dodatkowych atrakcji dla mieszkańców. Pod hasłem Przyjaznej Częstochowy kryją się trzy priorytety: aktywnego, zielonego i kulturalnego miasta.

- Chciałbym, aby przyjazna Częstochowa była dla miasta drogowskazem na najbliższe lata – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Tego zresztą chcą mieszkańcy, zgłaszając swoje postulaty i pomysły w czasie spotkań i rozmów, a także kierując wnioski np. do budżetu obywatelskiego.

Oprócz realizacji zapowiadanych i przygotowanych wcześniej inwestycji, takich jak rewitalizacja parku Lisiniec czy rozpoczęcie budowy Parku Wodnego, a także kontynuacji m.in. programów budowy boisk czy modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych (kryta pływalnia), miasto chciałoby w przyszłym roku np. rozszerzyć działania związane z miejską zielenią.
Ma to być zarówno większa liczba nasadzeń drzew i kwiatów, budowa parkletów i małych zielonych miejsc odpoczynku w dzielnicach, jak i przeznaczenie stosownych środków na pielęgnację, utrzymanie i czystość terenów zielonych. W planach jest także realizacja pierwszego etapu budowy Zielonej Promenady Śródmiejskiej
Władze miasta chciałyby zrealizować też w 2018 r. pomysł zadaszenia sztucznego lodowiska, tak aby wydłużyć sezon zimowy i uatrakcyjnić korzystanie z tego miejsca także przez resztę roku.
W sferze oferty rozrywkowo-kulturalnej, oprócz organizacji wszystkich cyklicznych festiwali oraz sezonowej „alejowej” akcji, miasto planuje m.in. dodatkowe świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz organizację strefy kibica w czasie finałów piłkarskich mistrzostw świata.
Te zamierzenia będą wspierać pomysły samych częstochowian, zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego lub lokalnych inicjatyw mieszkańców. Są to często projekty służące aktywności, rekreacji, ekologii lub animacji kulturalnej, które wpisują się w priorytety budujące przyjazną Częstochowę.

Koszt realizacji tylko wymienionych niżej zadań, które mają budować przyjazne miasto (zapisanych w projekcie budżetu na 2018 r.) jest szacowany na blisko 43 mln zł.

CZĘSTOCHOWA AKTYWNA - inwestycje związane z aktywnością ruchową, planowane do realizacji w 2018 r.:
- program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową – 1,2 mln zł;
- budowa kompleksu sportowo-rekr. – Park wodny – 14,6 mln zł;
- rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – 9 mln zł;
- budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej – 300 tys. zł;
- budowa zadaszenia sztucznego lodowiska wraz z elementami placu zabaw – 4 mln zł;
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 400 tys. zł;
- modernizacja Pływalni Krytej przy alei Niepodległości - 4,3 mln zł.

CZĘSTOCHOWA ZIELONA

Zielone Miasto  – nowe inwestycje (plan 500 tys. zł rocznie - przez kolejne 3 lata),w tym:
- plac Biegańskiego - parklet o pow. około 1200 m²;
- dzielnice miasta– zielone aneksy dla mieszkańców o pow. ok. 100-200 m2 (ławki + zieleń + kosz + stojak na rowery).

Kolorowe Miasto - estetyzacja przestrzeni (plan 390 tys. zł; wzrost o 147 tys.), w tym:
- łąki kwiatowe na terenie zieleni miejskiej;
- kompozycje kwiatowe w przestrzeni miejskiej;
- kolorowe pasy drogowe – nasadzenia mieszanek cebul kwiatowych.

Nowe nasadzenia drzew, ich pielęgnacja i cięcia formujące – (plan 470 tys. zł; wzrost o 313 tys. zł.)

Pielęgnacja terenów zielonych w mieście (zadanie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – plan: 3 mln 262 tys. zł; wzrost o 915 tys. zł):
- nasadzenia, pielenie bylin i krzewów,
- koszenie traw, grabienie liści,
- przycinanie grup krzewów i żywopłotów,

Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych (CZPK; plan: 1 mln 200 tys. zł; wzrost o 603 tys. zł).

CZĘSTOCHOWA KULTURALNA– ramowy plan większych imprez miejskich  planowanych w 2018 r.:  

- Festiwal Retro Częstochowa                                               250 000 zł
- obchody Dnia Samorządu Terytorialnego                           300 000 zł
- obchody Dni Częstochowy                                                  300 000 zł
- Festiwal Reggae On                                                               25 000 zł
- Festiwal Hip Hop Elements                                                 200 000 zł
- Częstochowski festiwal kultury alternatywnej FrytkaOff    350 000 zł
- Folk Festiwal                                                                        100 000 zł
- organizacja Strefy Kibica                                                     150 000 zł
- organizacja Senioraliów                                                       100 000 zł
- obchody Święta 11 Listopada                                              100 000 zł
- obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości                  100 000 zł
- Jasne, że Święta - koncert                                                    100 000 zł
- rewitalizacja kult. pl. Biegańskiego i alei Najświętszej Maryi Panny
(akcja „Aleje – tu się dzieje”)                                                 910 000 zł
- organizacja Sylwestra                                                           200 000 zł.