Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie kontynuuje akcję montażu czujek czadu i dymu. Dotychczas w zasobach komunalnych zamontowano 4,5 tysiąca takich urządzeń.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie już w 2014 roku, za blisko 100 tysięcy złotych, kupił 2 tysiące czujników - 1000 czadu i 1000 dymu. We współpracy ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie urządzenia zamontowano w mieszkaniach, gdzie używane są piece kaflowe i węglowe, a więc w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście i Dźbów. Później ZGM TBS kupił i zamontował jeszcze 2,5 tysiąca dodatkowych urządzeń.

W tym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS kontynuuje akcję montażu czujek. Decyzję o tym podjęto podczas wspólnego spotkania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, komendanta miejskiego PSP st. bryg. Jarosława Piotrowskiego oraz prezesa ZGM TBS Pawła Koniecznego. Dzięki temu w zasobach komunalnych pojawi się dodatkowych 1250 czujników czadu i 250 czujników dymu.

Przy okazji montażu czujek, ZGM TBS wraz z KM PSP w Częstochowie prowadzi akcję prewencyjną w ramach programu „Mieszkam bezpiecznie”, podczas której ostrzega mieszkańców zasobów komunalnych przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania urządzeń w sezonie grzewczym. Powstał już spot filmowy, który można obejrzeć w internecie, a w lokalnych rozgłośniach radiowych emitowane są spoty radiowe informujące o tym, co zrobić, aby być bezpiecznym i dlaczego warto inwestować w czujki.   
Warto podkreślić, że czujniki czadu i dymu są niezwykle skutecznym narzędziem ostrzegania mieszkańców. Według danych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, od trzech sezonów systematycznie wzrasta liczba interwencji w sprawach zdarzeń z udziałem czadu, co świadczy o tym, że czujki działają prawidłowo, ostrzegając przed zagrożeniem zdrowia i życia. Rośnie także świadomość mieszkanców, co potwierdza ilość telefonów do częstochowskiej Komendy z pytaniami o czujki tlenku węgla i dymu.

Anna Wojtysiak, ZGM TBS