Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Częstochowska Straż Miejska podsumowała swoją pracę w ubiegłym roku. Na terenie miasta podjęto ponad 45 tys. interwencji i odebrano ponad 21 tys. zgłoszeń od mieszkańców. Miejski monitoring pomógł ponad 2 tys. razy.

W 2017 roku częstochowska Straż Miejska interweniowała łącznie 45449 razy. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Dyżurni Straży Miejskiej odebrali 21392 telefonicznych zgłoszeń od mieszkańców, co stanowi prawie połowę wyjazdów. Interwencji podjętych w związku z pracą miejskiego monitoringu było 2385.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w 2017 roku zastosowali 31514 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Ponadto wypisano 7348 mandatów i wszczęto 1718 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia. Średnio na 4 interwencje, jedna kończyła się mandatem.

Spośród ponad 21 tys. telefonicznych zgłoszeń, najwięcej dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego (8530 przypadków).

Policji przekazano 285 spraw. Ponadto strażnicy doprowadzili do izby wytrzeźwień OPOPA lub do miejsca zamieszkania 2695 osób. 1486 osób doprowadzono do przytuliska lub wezwano Pogotowie Ratunkowe.

W ramach realizacji ustawowych obowiązków na terenie miasta zabezpieczono 212 imprez publicznych, zgromadzeń, uroczystości patriotycznych i religijnych. Na uwzględnienie zasługuje zabezpieczenie szczytu pielgrzymkowego gdzie strażnicy miejscy łącznie podjęli 1246 interwencji.

W 2017 roku częstochowska Straż Miejska przeprowadziła łącznie 44 spotkania w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i placówkach opieki pozaszkolnej w tym 42 spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz 2 spotkania z seniorami. Wzięły w nich udział 3823 osoby, w tym 3753 dzieci i młodzieży. Tematy prowadzonych zajęć: „Chemiczna regulacja uczuć - zagrożenia i pułapki”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Nie reagujesz – akceptujesz”, „Alkohol i inne używki – drogą donikąd”, „Bezpieczne wakacje 2017”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Stop przemocy w szkole”, „Cyberprzemoc”, „Kampania Białych Serc”, „Smog truje – dbaj o środowisko”, „Bezpieczna jazda na rowerze”, „Krucha wyobraźnia to kalectwo”.

Ponadto strażnicy miejscy przeprowadzili szereg akcji prewencyjnych, w wyniku których podjęli 2784 interwencji: m.in.: „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczny parking i osiedle”, „Bezpieczna Częstochowa” „Bezpieczna dzielnica”, „Dni Częstochowy”, „Alkostop”, „Juwenalia”, „Frytka Off”, „Hip Hop Elements”, „Dni Samorządu”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”.

W trakcie swojej pracy funkcjonariusze Straży Miejskiej zlokalizowali i przekazali odpowiednim instytucjom 2525 przypadków poważniejszych technicznych usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej i innych (np. braki w oświetleniu, dziury w chodnikach, złamania drzew, niedrożne kanały etc.). Strażnicy zabezpieczyli też 33 miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem.

W 2017 roku strażnicy miejscy uczestniczyli w 14 spotkaniach Rad Dzielnic. Zgłaszane przez mieszkańców problemy i wnioski na bieżąco wykorzystywano w planowaniu pracy służb patrolowych.