Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Rada Miasta przyjęła stanowiska w sprawie ustanowienia w Częstochowie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz w sprawie poprawy międzynarodowej komunikacji kolejowej dla Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego poprzez zmianę trasy pociągu IC ,,Chopin.”

STANOWISKO

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia w Częstochowie Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Rada Miasta Częstochowy uprzejmie prosi i oczekuje od Pani Premier Beaty Szydło realizacji, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Krzysztofa Jurgiela, polecenia Pani Premier ustanowienia i jak najszybszego otwarcia w Częstochowie Terenowego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, niezależnie od już istniejącego w województwie śląskim OT KOWR w Mikołowie (wzorem województwa zachodniopomorskiego, gdzie istnieją  dwa równorzędne Terenowe Oddziały KOWR: w Szczecinie i Koszalinie).

Subregion częstochowski to w całości: zwarty obszar o charakterze rolniczym, stanowiący połowę użytków rolnych całego województwa  śląskiego.

Trzeba dobitnie podkreślić, iż po reformie administracyjnej Polski w 1998 roku, wszystkie instytucje rolnicze szczebla wojewódzkiego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – ze względów merytorycznych, zgodnie z interesem polskiego rolnictwa i rolnictwa województwa śląskiego były sukcesywnie lokowane w Częstochowie, co każdorazowo okazywało się decyzją trafną i słuszną.

Taki stan rzeczy w oczywisty sposób wskazuje na Częstochowę jako bezalternatywną siedzibę Terenowego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

STANOWISKO

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie poprawy międzynarodowej komunikacji kolejowej dla Częstochowy
i Piotrkowa Trybunalskiego poprzez zmianę trasy pociągu IC „Chopin”

Rada Miasta Częstochowy pragnie wyrazić swoje wsparcie dla działań Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego mających na celu poprawę międzynarodowej komunikacji kolejowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i miasta Częstochowy, polegającej na zmianie trasy pociągu międzynarodowego „Chopin”, relacji Warszawa Wschodnia – Wiedeń – Warszawa Wschodnia, z linii kolejowej nr 4 (CMK) na linię kolejową nr 1 tj. przez Piotrków Trybunalski i Częstochowę.

Powyższa zmiana spowoduje m.in. poprawę dostępności transportu międzynarodowego bezpośrednio dla ponad 300 tysięcy mieszkańców Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego, a także pośrednio dla mieszkańców wielu powiatów na trasie przejazdu.

Poza tym, Częstochowa uzyskałaby przy jednym pociągu bezpośrednie połączenie z trzema europejskimi stolicami, ponieważ IC „Chopin” prowadzi w swoim składzie wagony także do Pragi i Budapesztu.

W zgodnej opinii Rady Miasta Częstochowy i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powrót pociągu na dawną trasę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej tj. linię kolejową nr 1 jest nie tylko korzystny dla mieszkańców woj. śląskiego i woj. łódzkiego, ale także jest szansą na wzrost efektywności przewozowej i finansowej pociągu „Chopin”, który obecnie generuje jeden z najwyższych deficytów w ramach wszystkich pociągów międzynarodowych zamawianych i finansowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Wobec powyższego apelujemy o podjęcie przez stosowne organy i instytucje państwowe działań zmierzających do pozytywnego rozpatrzenia stanowiska Rady Miasta Częstochowy oraz Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.