Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego mogą już korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej. Otwarcie odbyło się przy okazji uroczystości z okazji Święta Niepodległości i pasowania uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości  klasy pierwsze - w obecności społeczności szkolnej, przedstawicieli władz miasta,  nauczycieli i innych zaproszonych gości - złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wraz z naczelnik Wydziału Edukacji Magdaleną Dębską i dyrektorem szkoły Mariuszem Zawadą, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając salę.
Uroczystość uświetnił  koncert pieśni patriotycznych wykonany przez uczniów, nawiązujący do tematu Święta Niepodległości.

Wyremontowana sala gimnastyczna zyskała nową sportową podłogę, wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną; zawieszono kosze i drabinki.
Wykonawcą trwającej od czerwca do września inwestycji była firma Loma z Częstochowy. Jej koszt to 172 tys. zł.