Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Miasto ogłosiło przetarg na remont posadzek w Miejskim Przedszkolu nr 6 oraz na remont tarasu budynku Częstochowskiego Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Oferty można składać do 10 kwietnia.

Zakres prac w budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Sosnowej, obejmie rozbiórkę i demontaż istniejących posadzek, wykładzin i paneli, wykonanie izolacji i warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej oraz częściowe malowanie pomieszczeń. Zostaną położone nowe wykładziny winylowe na schodach i parkiet mozaikowy.

W Częstochowskim Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, po usunięciu starej posadzki tarasu, wykonawca zobowiązany będzie m.in. wypełnić posadzkę nowym, elastycznym tworzywem, wkleić siatkę, oczyścić i przeszlifować starą podłogę.

Prace MP nr 6 mają zakończyć się do 24 sierpnia, natomiast w Częstochowskim Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi do 30 lipca.

Oferty w przetargu można składać do 10 kwietnia, do godz. 9.30, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

 

Na zdjęciu MP nr 6