Przy al. Wojska Polskiego - na wysokości ul. Bohaterów Katynia -powstał nowy ogrodzony wybieg dla psów.

W ramach zadania "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części miasta" wykonano warstwy podbudowy, nawierzchnię placu, uformowano skarpy. Zainstalowano także ogrodzenie, furtki, ławki i oszkloną wiatę pod którą, położono nawierzchnię z kostki brukowej. Prace objęły również instalację elementów wyposażenia, to m.in. płotki i koło do przeskakiwania, kładka/rampa, kosze na odchody i odpadki. Uporządkowano też teren, zamontowano tablicę informacyjną, obłożono skarpę trawą rolowaną, a w miejscu przekopów posiano trawę.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Firma Handlowo-Usługowa DERTRANS. Koszt inwestycji to prawie 76 tys. zł